KIJK-IN-DE-VECHT

Zwolle redt de republiek !

Een fel gevecht in onze achtertuin.

Op de fiets over de Hasselterdijk tussen Zwolle en Hasselt, dat is een mooie rit. Daar waar de Vecht uitmondt in het Zwarte Water staat een boerderij die “Het Schansje” heet.

Waarom staat er op zon’, vredige plek een boerderij met een naam die aan oorlog doet denken?

“Ik werd nieuwsgierig, en niet zo’n beetje ook” zegt de auteur van het boek “ZWOLLE REDT DE REPUBLIEK.”

“Na wat googelen, vertelt de auteur kom je er achter dat een eindje verder, een schans heeft gestaan uit de tijd van de 80 jarige oorlog. Kijk-in-de-Vecht was dat.

Je keek vanaf die schans zo de Vecht in. Op 2 augustus 1606 woedde daar een felle strijd. Merkwaardig is het dat die strijd in de boeken terecht gekomen is onder de naam: “Slag bij de Berkumerbrug”. Maar daar is niet gevochten: het was daar, waar de Vecht uitmondt in het Zwarte Water.

En….het lijkt niet meer dan een voetnoot van de geschiedenis. Hier en daar zijn er enkele regels aan gewijd. En dat is het dan.”

Zoektocht

Oude bronnen van vriend en vijand werden onderzocht door de auteur. Overal waren brokstukjes te vinden, wat leidde tot een reconstructie van wat er werkelijk aan de hand was

Spinola contra Maurits.

Prins Maurits had in de jaren 1590 – 1600 grote successen behaald in de strijd tegen Spanje. Voor Overijssel en Gelderland betekende dat rust.

Maar…. de rust werd wreed verstoord toen de nieuwe bevelhebber van het Spaanse leger, de Italiaan Spinola in 1605 met een onverwacht snelle opmars ons land vanuit het Oosten aanviel. Het effect was dat Spinola een enorme deuk in de verdediging van Maurits sloeg. Grote delen van Overijssel en Gelderland vielen in zijn handen.

Het natte jaar 1606

1606 was voor vriend en vijand een slecht jaar. Koud, nat, en voortdurend regen. Spinola zag dat wegen veelal onbegaanbaar werden. En de IJssel, normaal makkelijk

doorwaadbaar, was een brede diepe stroom geworden.

Maar.. ook de Regge, en tal van Gelderse en Overijsselse beekjes die daar vroeger in uitmondden, waren in deze natte zomer goed bevaarbaar. Spinola ontwikkelde een ingenieus plan. Wij zouden tegenwoordig zeggen: hij zette een amfibische operatie op touw. Met behulp van een groot aantal in Almelo en omstreken “georganiseerde” schuiten.

Kijk-in-de-Vecht, Zwolle en het hart van Holland.

Wat was het programma van Spinola? Met meer dan 1000 man Kijk-in-de-Vecht overspoelen en onmiddellijk via Frankhuis de zwakke kant van Swol aanvallen en Swol innemen. Je kon daarna de Zuiderzee en de Veluwe bereiken En dan…..liep de Republiek groot gevaar.

Gerard van Warmelo.

Gerard van Warmelo, Drost van Salland, standplaats Zwolle werd gewaarschuwd. Het bleek dat de vijand al bijna op de stoep stond! In de vroeg ochtend van 2 augustus zetten de Spanjaarden koers naar de monding van de Vecht. Waar zij opgewacht werden door het Zwolse garnizoen , versterkt met burgers van de Manhafte Borgerij. Als ervaren krijgsman had Van Warmelo zijn plan klaar. De drie kanonnen van de Schans bulderden……

Hoe Van Warmelo en het Zwolse garnizoen het er af brachten……Dat moet je maar lezen in dit verrassende boek.

N.a.v Jan van der Steeg, ZWOLLE REDT DE REPUBLIEK. ISBN 9789403670614 prijs 16, 95. 110 blz.

Met vele illustraties. Te bestellen via de boekhandel of bij uitgeverij Maak je eigen onderwijsboek