HISTORISCHE PEDAGOGIEK

Historische pedagogiek

Ter voorbereiding van mijn boek over pedagogisch denken in het Gereformeerd onderwijs 1950 -2000 heb ik zoekwerk verricht in de geschiedenis van het algemeen christelijk onderwijs van ca 1800 tot ca 1940. Veel zaken zijn allang beschreven, met name politieke en bestuurlijke kanten van die ontwikkeling. Ik richtte mij in mijn onderzoek vooral op pedagogisch-didactische aspecten. Die zijn vaak onderbelicht gebleven. Dat onderzoek probeer ik in behapbare gedeelten te populariseren. Een deel is klaar, verder hoop ik in de loop van de tijd de serie te vervolgen.