Wie zijn wij?

Jan en Hetty van der Steeg

Wij wonen op een rustige plek in Zwolle, aan water,

en we genieten ook vaak van de Vreugderijkerwaard, aan de IJssel.

Ons uitzicht

Ons uitzicht Gezicht op Zalk bij hoogwater

Nieuw! Het werkelijke verhaal van de veldslag op 2 aug 1606. De republiek in gevaar! Wat doet Zwolle bij die aanval, die niet alleen het fort KIJK-IN-DE-VECHT bedreigde, maar de hele regio ?? Lees het in dit boek !

Klik op Kijk-in-de-Vecht

Publicatie: sept 2022

Wat kun je vinden op deze site?

 • over mijn onderwijs achtergrond. Als je dit eerst leest snap je de totale opzet beter.

 • Veel informatie over onderwijs: met name over pedagogisch denken in het onderwijs

  • Informatie rondom mijn onderzoek naar pedagogisch-didactisch denken in het Gereformeerd (vrijgemaakt) onderwijs van 1950 - 2000 onder de titel: "TUSSEN DROOM EN DAAD"

  • De tekst van mijn in 2000 verschenen (en uitverkochte) publicatie over 50 jaar gereformeerd kweekschool onderwijs in het licht van de Nederlandse geschiedenis van het opleiden van onderwijzers vanaf ca 1800. "HET BEGIN DER WIJSHEID"

  • Gegevens over het boek "MOTIVATIE EN IDENTITEIT" , in 2011 uitgegeven door het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen

  • Afscheidscollege, gehouden in 2004 bij de beëindiging van mijn schoolloopbaan

  • Fotoseries. Vanouds is fotograferen mijn hobby. Begonnen met en 6x9 boxje, bakjes voor ontwikkelaar en fixeer, nu digitaal met de Pentax K-70

Eventuele reacties: j.enschede@planet.nl

Historische pedagogiek

Ter voorbereiding van mijn boek over pedagogisch denken in het Gereformeerd onderwijs 1950 -2000 heb ik zoekwerk verricht in de geschiedenis van het algemeen christelijk onderwijs van ca 1800 tot ca 1940. Veel zaken zijn allang beschreven, met name politieke en bestuurlijke kanten van die ontwikkeling. Ik richtte mij in mijn onderzoek vooral op pedagogisch-didactische aspecten. Die zijn vaak onderbelicht gebleven. Dat onderzoek probeer ik in behapbare gedeelten te populariseren. Een deel is klaar, verder hoop ik in de loop van de tijd de serie te vervolgen.

Historische pedagogiek heeft altijd mijn belangstelling gehad. Vandaar.

Tot nu toe zijn verschenen:

1. Onderwijs rond 1800.

2. Verlichtingsfilosofen over opvoeding en onderwijs

3. Pedagogen van naam rond 1800

4. De Maatschappij tot nut van 't algemeen

5. Het geestelijk klimaat in de Nederlanden .

6. Isaac da Costa

7. Het Reveil en Groen van Prinsterer

8. Korte schets van de Afscheiding

9. Eerste onderwijs-pogingen van Afgescheidenen

10. Verdere initiatieven

11. Voorlopige balans

12. Protestantse richtingen in de 2e helft van de 19e eeuw

13. Abraham Kuyper: enkele grondgedachten

14. Het ontstaan van organisaties voor christelijk onderwijs

15. Het onderwijs en de wetgeving

16. Een schoolvoorbeeld: den eersten school met den Bijbel te Enschede

17. Herbart, onderwijspionier

18. Protestantse pedagogische geluiden in de 19e eeuw

19. Bavinck…. worst met den Bijbel?

Er volgen nog meer onderwerpen: wordt aan gewerkt.